Akademisk artikel

“Policing football crowds in Sweden”

Efter att ha observerat polisens och klubbarnas arbete med fotbollsevenemang under tre år, publiceras artikeln “Policing crowds in Sweden”. Artikeln är skriven av professor Clifford Stott tillsammans med Jonas Havelund och Neil Williams. Den utgår från teorier om folksamlingar och crowd management, samt det taktiska konceptet Särskild Polistaktik och fokuserar på hur främst dialogbasreade metoder tillämpas runt svensk fotboll.

Ni hittar artikeln här.