Nyheter

ENABLE Sverige på plats i Malmö

Från mitten på april till slutet på maj är ENABLE Sveriges Neil Williams baserad i Malmö. Han kommer arbeta dels med en aktuell studie av polisidentiteter och organisationsförändring och dels med förra årets undersökning av hur supportrar uppfattar matchevenemang.

Våren 2017 genomförde ENABLE fyra matchobservationer, där evenemangen studerades utifrån hur såväl polis som matcharrangör hanterade bemötandet av arenabesökare och allmänhet. I samband med dessa ledde Neil enkätundersökningar av hur arenabesökarna uppfattade bemötandet i olika situationer kring evenemanget. Ambitionen var att öka förståelsen för hur utformningen av ett evenemang kan förväntas påverka reaktioner i folksamlingar och i förlängningen ordningsläget kring det aktuella evenemanget. Svarsfrekvensen på enkäterna var glädjande nog mycket hög och den insamlade datan mycket värdefull.

Neil har bland annat gjort en analys av resultatet från 2017 års säsongspremiär i Göteborg på Ullevi, då IFK Göteborg mötte Malmö FF. För att återkoppla till er som deltog i enkäterna, tittar vi på möjligheten att sätta upp workshops i Malmö – och senare i år i Göteborg – där analysen och dess resultat presenteras. Vi återkommer med mer information när planerna fått en fastare form.

I övrigt kommer Neil ägna våren åt en undersökning som fokuserar på att studera polisidentiteter och hur dessa påverkar och påverkas av organisationsförändring.

Vill ni ha kontakt med Neil, så når ni honom på: n.s.williams@keele.ac.uk