Nyheter

Utvärdering av Trygg Fotboll i Göteborg (TFG)

Malmö Universitet har nu publicerat den utvärdering av samverkansprojektet Trygg Fotboll i Göteborg (TFG), som drevs under 2018 och projektleddes av oss i ENABLE Sverige.

TFG syftade till att utveckla och fördjupa samarbetet för en trygg fotbollsmiljö, mellan Polisen i Göteborg, IFK Göteborg och Göteborgs Stad. Målen var att förbättra samverkan i planering och utvärdering kring matcher, samt att hitta nya sätt att arbeta mot ordningsstörningar och för en positiv supportermiljö.

Projektet finansierades av Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), med delar av utvärderingen stödfinansierade via medel från Malmö Universitet.

Ni hittar rapporten på BRÅ:s hemsida.