Nyheter

ENABLE Sverige på BRÅ-konferens

ENABLE Sverige deltog under gårdagen i Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) stora konferens ”Råd för framtiden 2019”, som gick av stapeln under 3-4 april. Vi var ombedda att berätta om projektet ”Trygg fotboll i Göteborg”, som drevs under 2018 med IFK Göteborg, Polisen i Göteborg samt Göteborgs Stad som deltagare, som projektleddes av oss, utvärderades av Malmö Universitet och finansierades av BRÅ.

Projektet syftade till att förbättra och fördjupa samverkan mellan deltagande parter, samt till att utveckla nya metoder att arbeta förebyggande mot otrygghet kring fotbollen.