ENABLE Sverige i media

Villkor, tifon och kunskapsbaserat arbete

Expressen har publicerat en lång och ambitiös artikel om den aktuella villkorskonflikten. Vad är det parterna bråkar om egentligen? I centrum står, som så ofta, pyrotekniken – men varför är det så viktigt att bekämpa den? Framför allt: hur mycket får kampen kosta, i termer av effekter på den positiva supporterkulturen – exempelvis tifon – och potentiellt oönskade effekter på ordningsläget i allmänhet.

Såväl polis som fotbolls- och supporteraktörer kommer till tals. Vi själva kommenterar vikten av ett gemensamt kunskapsläge kring pyrotekniken, samt resonerar om varför den nuvarande villkorstillämpningen kan förväntas försämra ordningsläget snarare än förbättra det.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment