ENABLE Sverige i media

Villkor, tifon och kunskapsbaserat arbete

Expressen har publicerat en lång och ambitiös artikel om den aktuella villkorskonflikten. Vad är det parterna bråkar om egentligen? I centrum står, som så ofta, pyrotekniken – men varför är det så viktigt att bekämpa den? Framför allt: hur mycket får kampen kosta, i termer av effekter på den positiva supporterkulturen – exempelvis tifon – och potentiellt oönskade effekter på ordningsläget i allmänhet.

Såväl polis som fotbolls- och supporteraktörer kommer till tals. Vi själva kommenterar vikten av ett gemensamt kunskapsläge kring pyrotekniken, samt resonerar om varför den nuvarande villkorstillämpningen kan förväntas försämra ordningsläget snarare än förbättra det.