Debatt

ENABLE Sveriges rekommendationer inför säsongen 2020

Arbetet runt svensk elitfotboll – främst bedrivet av SvFF, SEF, elitklubbarna och Polisen i nära relation med supportermiljön – är internationellt erkänt som gott. De innebär dock inte att det inte kan bli bättre, något 2019 års villkorsdebatt visat. ENABLE Sverige presenterar därför här fem rekommendationer inför säsongen 2020, om hur vi tror nämnda aktörer kan utveckla arbetet.

Måndagen den 2/12 presenterade ENABLE Sverige ett informationsmaterial avsett att underlätta förståelsen för hur arbetet med svensk elitfotboll fungerar som system – hur olika delar påverkar varandra.

Vi annonserade redan i det sammanhanget, att vi i ett nästa steg även skulle presentera rekommendationer till de primära aktörerna, om hur arbetet kan utvecklas inför 2020.

Ni hittar rekommendationerna här.

 

Fem rekommendationer

Utifrån ovan nämnda systemförståelse, den kunskapsbas vi till tillämpar samt en analys av 2019 års stora fråga – villkorskonflikten – framför vi fem rekommendationer.

Dess syfte är på kort sikt att bidra till att normalisera samverkansrelationerna och på lång sikt att stärka systemet som omger arbetet med elitfotbollen, för att underlätta samverkan samt göra arbetet mera kunskapsbaserat och krisresistent.

Två av rekommendationerna riktar sig till samtliga aktörer gemensamt; dessa handlar om att stärka systemet.

De tre övriga riktas till aktörerna Polisen, SvFF / SEF samt SFSU enskilt – en för respektive part. Dessa handlar om att på olika sätt bidra till ökad samverkan, kunskapsutveckling eller legitimitet.