Publicerat

Rekommenda­tioner inför säsongen 2020

I samband med publiceringen av vår översikt över arbetet kring elitfotbollen, presenterade vi även rekommendationer till polisen, fotbollen och supportermiljön om hur man skulle kunna stärka arbetet. “Inte överraskande låg fokus på att lösa upp Villkorskonflikten.

Ni hittar dem här.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment