Nyheter

“ENABLE Sverige 2020”

ENABLE Sverige släpper nu ett nytt informationsmaterial, där vi presenterar oss själva och vår arbetsmodell: ”ENABLE Sverige 2020”. Publiceringen markerar slutet på en lång ombildningsprocess och samtidigt ett avstamp inför framtiden.

Det nya materialet presenterar vår verksamhet från syfte och mål, över vår arbetsmodell ned till den praktiska verksamheten inom ramen för våra arbetsområden. Fokus ligger i hög grad på arbetsmodellen, då denna håller samman vårt arbete och ska säkra att vi lever upp till våra egna krav på hållbarhet och kunskapsbaserat arbete.

Foldern finns för gratis nedladdning här:

ENABLE Sverige 2020

 

Bakgrund

Vintern 2017/2018 inledde vi en grundlig ombildning av vad som då kallades ENABLE-projektet. Bland annat stramade vi upp vår organisation och breddade vår verksamhetsinriktning. Vi gick från den dåvarande fokuseringen på polisverksamhet, vetenskapliga studier och rapportskrivning samt internationella nätverk, till en bredare inriktning mot samtliga aktörer runt elitfotbollen, en större operativ närvaro samt en mer fokuserad inriktning mot den svenska elitfotbollskontexten.

Första fasen av ombildningsarbetet presenterades i ”Perspektiv på svensk fotboll” (2018). I och med den nya skriften och årets arbete för att ombilda oss till en ideell förening samt att säkra ett långsiktigt engagemang för svensk fotboll från vår sida, ser vi ombildningen som genomförd.