Nyheter

Informationsutskick till aktörer runt fotbollen

ENABLE Sverige har gjort ett par större utskick av informationsmaterial, till aktörer inom och runt den svenska elitfotbollen. Ambitionen är att bidra till en kunskapsbaserad och mera nyanserad såväl intern som offentlig debatt om arbetet för säkerhet och trygghet runt fotbollen.

Det första utskicket gick företrädesvis till aktörer på nationell nivå inom polisen, till aktörer inom elitfotbollen, till SFSU samt en rad mediaaktörer.

Det andra utskicket gick till polisen på regional och lokal nivå, till stabspersonal runt inrikesminister Mikael Damberg respektive kultur- och idrottsminister Amanda Lind samt till ännu fler mediaredaktioner.

För information om innehållet i utskicken, se här och här.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment