Nyheter

ENABLE Sverige sammanfattar 2020

Ett mycket annorlunda och på många sätt nedslående år går mot sitt slut. ENABLE Sverige avrundar det med en önskan till Er alla om fina helger, ett bättre 2021 – och några ord om vårt 2020.

Året präglades naturligtvis av Covid-19 och dess effekter. Hela samhället har drabbats, såväl branscher som individer; personliga tragedier, försörjning som ryckts undan, trygghet som försvunnit. Som bekant har även fotbollen drabbats. Det har krävts hårt arbete från hela Fotbollssverige för att hålla fotbollen upprätt, men trots det tycks många klubbars ekonomiska utfall vara bättre än befarat. Faran är inte över, men så här långt är det är bra jobbat.

 

ENABLE Sveriges framtid

För vår del handlade 2020 i hög grad om ekonomi redan innan Covid-19 slog till. Det här var sista året som det mycket generösa fyraåriga stöd som vi fått från Gålöstiftelsen, kunde försörja vår verksamhet. Vi behövde därmed hitta en ny finansiering eller avveckla vårt arbete. Detta var ett steg i den process som inleddes 2018, i och med bildandet av ENABLE Sverige: lansering av en ny affärsplan. Vi skulle lämna vår gamla projektform, med ett finansiellt slutdatum, och hitta en modell för en långsiktigt löpande verksamhet.

När vi nu summerarar året, konstaterar vi att första delmålet i affärsplanen uppnåtts. Vi har säkrat ett avtal med en ny huvudpartner, om vilken vi kommer berätta mer i annat sammanhang. Under 2021 är planen att försöka bredda vår avtalspalett, för att på så sätt förstärka hållbarheten i vår verksamhet.

Vid sidan om den tvingande frågan om en ekonomisk framtid, innebar pandemin att så gott som alla andra planer omkullkastades. Naturliga kontaktytor med våra partners – arbete med samverkans- och utvecklingsfrågor, runt fotbollsevenemang eller med utbildningar – har pausats. Vi fick styra om vårt arbete. Nedan ges några exempel på hur det sett ut.

 

Q&A om fotbollsdebatten

Då en offentlig debatt om ”fotbollens kostnader för samhället” åter dök upp – den här gången med fokus på ”hur mycket Polisen sparar på att fotbollsevenemang ställs in till följd av Covid” – tog vi fram en Q&A på ämnet. Här försökte vi besvara vanliga men onyanserade frågor som ofta dyker upp i anslutning till debatten om fotbollen.  Exempel var: ”Är det rimligt att elitfotbollen kostar samhället så mycket pengar?”, ”Borde inte klubbarna betala för säkerheten?” och ”Varför finns huliganer bara runt fotbollen?” Syftet var att bidra till en kunskapsbaserad och mera nyanserad debatt.

Ni hittar vår Q&A här.

 

Samverkan kring ”smittsäkra evenemang”

Pandemin innebar även att helt nya arbetsfält uppenbarade sig. En stor del av debatten kring fotbollen i år, handlade om när och hur fotbollsevenemangen skulle kunna öppna för publik. I sammanhanget utbröt periodvis infekterade meningsutbyten mellan å ena sidan fotbollens olika aktörer och å den andra Folkhälsomyndigheten och ansvariga politiker.

Vi kan inget om pandemibekämpning, däremot arbetar vi uttryckligen med hållbar samverkansmetodik – hur kan man skapa en samverkan som gynnar alla inblandade och samtidigt undviker kris och konflikt? Vi strävar dessutom alltid efter att arbeta kunskapsbaserat.

Vi noterade att man i vårt grannland, Danmark, både lyckats arbeta tillsammans kring frågan om publika fotbollsevenemang och dessutom hittat en metod för säker öppning av fotbollen, komplett med planer för att ta ett steg tillbaka och stänga ned vid behov. Vi gick därför igenom materialet och frågade oss: hur gjorde de och vad kan vi lära?

Ni hittar resultatet här.

 

ENABLE Sverige på Youtube – mer om villkorsfrågan

Vi avrundade året med att åter ta oss an de senaste årens stora konflikt kring fotbollen – villkorfrågan. Samtidigt försökte vi utveckla vår förmåga att sprida kunskap.

Efter frågor från Dagens Nyheter, började vi titta närmare på det rättsfall där AIK överklagat ett polisvillkor om begränsning av kapaciteten på deras klackläktare, Norra Ståplats. Såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten hade avslagit AIK:s överklagan och alltså hävdat att kapacitetsbegränsningen både var rimlig och fyller sitt syfte.

Vi ägnade veckor åt att läsa in oss på rättsfallet. Vi insåg snabbt, för det första, att det i hög grad var ett koncentrat av hela villkorsfrågan: det exemplifierade konflikten, dess effekter samt de brister som vi anser finns i hela villkorstillämpningen 2019.

För det andra insåg vi att frågans komplexitet även gjorde den nästan omöjlig att kommunicera i text; det skulle bli så långt att inte ens folk som arbetar med fotbollssäkerhet skulle läsa.

För att underlätta för alla intresserade att sätta sig in i frågan, satte vi därför upp en Youtubekanal och presenterade resultatet i en film, ”Villkoret är verkningslöst”.

Ni hittar filmen här, samt en sammanfattning här.

Vi kommer framöver försöka utveckla vår förmåga att presentera information via film och hoppas att det på sikt ska kunna bli en viktig plattform för kunskapsspridning för oss.

 

Med detta avrundar vi verksamhetsåret 2020. 2021 kommer innebära nya utmaningar för både fotbollen, alla aktörer som arbetar kring den – och för oss. Vi är glada att vi även fortsatt kommer vara en del av det arbetet.