Perspektiv

Akut läge – och lösningsförslag – i villkorsfågan

Villkorsfrågan är spretig och mycket händer hela tiden. Vi har den senaste tiden försökt presentera en nulägesanalys, samt visualisera en väg framåt. Nedan följer en sammanfattning.

Vi har en delad bild av nuläget. Å ena sidan är vi oerhört oroliga över rådande situation. Villkorstillämpningen och den debatt som följt, har skapat ytterst svårarbetade förutsättningar för relationen Polisen-fotbollen-supportermiljön. Filmerna från vad som uppges vara Regionala Ordningsgruppens (ROG) insats efter derbyt mellan AIK och DIF, har drivit upp stämningarna ytterligare inför kommande derby.

Detta utgör en potentiell grund för incidenter eller tragedier – en risknivå – som vi inte sett tidigare. Vi säger inte detta för att vara alarmistiska, utan för att vi anser det vara en saklig bedömning av nuläget. Parterna måste vara medvetna om den risk som nu uppstått. Samtidigt ser vi dock tecken på att en lösning skulle kunna komma till stånd på sikt. Ni hittar vår analys av nuläget (med fokus på villkoren, inte derbyincidenten) här.

Vi tror att lösningen på situationen, går via en distinkt analys av konfliktens kärna: ett antal problematiska villkorstyper. Utifrån det tror vi att man kan hantera frågan i tre nivåer: omedelbart nu under 2021, inför 2022 samt krisförebyggande på lång sikt. Vi beskriver hur det skulle kunna gå till här.

Slutligen, förslaget om att agera för en lösning med snabba beslut redan under pågående säsong, kan verka radikalt. Vi hävdar dock att det inte är det. Det handlar om att fatta ett formellt beslut om tolkningsstöd för gällande styrdokument. Detta har gjorts under pågående säsong i just villkorsfrågan förr, se här.