Nyheter

Utspel i villkorsfrågan – en sammanfattning

Nyligen gjorde ENABLE Sverige ett utspel i villkorsfrågan, som riktades mot parterna runt fotbollen, mot Kultur- respektive Justitiedepartementen samt mot media. Utspelet står på tre ben: en handlingsplan, en artikel för lansering och ett utskick till centrala aktörer.

Handlingsplanen består av fem förslag, syftandes till att formalisera en systematisk samverkan mellan Polisen, fotbollen och supportermiljön. Ambitionen med handlingsplanen är inte bara att visa ett sätt att ”lösa villkorskonflikten”, utan att återställa det svenska arbetet runt fotbollen som ett internationellt föredöme.

Vi lanserade handlingsplanen genom en artikel på vår hemsida, som beskriver bakgrund och målsättningar. Artikeln tog avstamp i ett par allvarliga incidenter under hösten 2021 samt i den pågående konflikten – och fokuserade framåt, mot en alternativ och bättre målbild.

För att uppmärksamma relevanta aktörer gjordes dessutom ett digitalt utskick som gick till ansvariga inom Polisen, Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll (SEF), Svenska Fotbollsupporterunionen (SFSU), Justitiedepartementet, Kulturdepartementet samt media. Ni ser det på bilden.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment