Nyheter

Möte med Anna Wallentheim (S), Justitieutskottet

ENABLE Sverige får då och då förfrågan om möten från aktörer utanför det direkta arbetet med fotbollen. Ofta handlar det om  representanter för politiken eller media, som vill ha information om eller hjälp att förstå en viss händelseutveckling, från en part som står vid sidan av ev intressekonflikter och operativt ansvar.

Detta har hänt vid några tillfällen under hösten, då riksdagspolitiker från olika partier efterfrågat information och analys i villkorsfrågan. Häromdagen träffade vi därför Anna Wallentheim (S), som i egenskap av ledamot i Justitieutskottet ville veta mer om frågan.  Vi diskuterade den rådande situationen, med betoning på vägen framåt.

ENABLE Sverige har tidigare fått liknande frågor på ministernivå.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment