Perspektiv

Perspektiv på ”Perspektiv”

I samband med lanseringen av vår nya hemsida, införde vi även en ny kategori – ”Perspektiv”. Vad vill vi åstadkomma med den?

 

ENABLE Sverige – ett hållbarhetsinitiativ

Dagens ENABLE Sverige har en bakgrund som forskningsprojekt. Det är ett arv vi vårdar. Vi kräver av oss själva att allt vi gör ska vila på en kunskapsbaserad grund.

Sedan ombildningen till ENABLE Sverige 2018, har vi dock definierat oss själva som ett hållbarhetsinitiativ för svensk fotboll. Vi har velat bredda vårt traditionella fokus på evenemang och arbete med folksamlingar, mot att ta ett bredare grepp om fotbollen. 2023 har vi slutgiltigt tagit det steget.

Vi jobbar nu med arbetsområdena Fotbollen & samhället, Governance & hållbarhet samt Evenemang & supporterkultur.

Vad som händer kring fotbollsmatcher eller inom supportersubkulturen är så sammanflätat med frågor om offentlig debatt eller styrningen av fotbollen (”governance”), att vi måste ta oss an de här ämnena också. Få andra aktörer gör det på ett samlat och konsekvent sätt.

 

Relevans i dagsaktuell debatt

En del i denna bredare inriktning, handlar om att öka vår relevans och närvaro i dagsaktuell debatt kring fotbollen. Låt oss exemplifiera med några aktuella frågor:

Hur kan man se på VAR-frågan, utifrån hur fotbollens styrs och den medlemsdemokratiska governancemodellen?

Hur kan supporterrörelsen uppmuntras till ansvarstagande för att häva den negativa ordningstrenden efter pandemin?

Den här typen av frågor handlar delvis om värderingar eller om hur normativt arbete kan gå till inom subkulturer. Ofta hanteras sådant bättre inom ramen för samtal, än genom akademisk kunskapsproduktion.

 

Perspektivkategorin

Vi har skapat Perspektivkategorin av det skälet; för att vara mera flyfotade och lättillgängliga, men samtidigt tydliga. Vi vill ge perspektiv – sporra till eftertanke, motargument, idéutveckling.

Under kategorin har vi samlat våra Twittertrådar här, vi har byggt ut vår Frågor & svar – och vi har äntligen börjat producera filmmaterial för att tillgängliggöra kunskap i komprimerat format. Därtill avser vi lägga in perspektivartiklar under titeln Omvärldsbevakning här – omvärldsanalys (Sverige och utomlands), sammanfattningar av akademiska texter, debattinlägg.

Vi kräver förstås av oss själva att vara kunskapsbaserade även här, men vi lägger framför allt tonvikt på att vara en del av ett pågående samtal. Vi hoppas inslaget ska vara uppskattat.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment