ENABLE Sverige i media

Diskussion om pyroteknik i P1

“Vad är en bengal? Vad är en banger? Hur fungerar försöket med legal pyroteknik i Frankrike?”

Under onsdagen deltog vi i en diskussion om pyroteknik i Sveriges Radio. P1:s Talkshow ville veta mer om fenomenet, med utgångspunkt i grundläggande frågor om vad olika typer av pjäser är för något. Efter hand kom dock även frågor om utvecklingen i Frankrike, där man nu går fram med försök att legalisera pyrotekniken.

Ni hittar klippet här. Inslaget börjar ca 30 sek in, men vi är med från ca 05:30.