Nyheter

Hitta på vår hemsida

ENABLE Sverige ska kunna förhålla sig både till dagsaktuellt debattempo och forskningens tröga processer. Vår hemsida speglar det. Här hjälper vi dig navigera hemsidan.

 

ENABLE Sverige arbetar alltid kunskapsbaserat, utifrån forskning och erfarenhet. Detta innebär ofta relativt långsamma processer; det ställer krav på noggrannhet. Men vi vill även kunna delta i den dagsaktuella debatten, där tempot är betydligt högre.

Vi behöver kunna förhålla oss till båda delar.

För att vara tydliga med vad som är vad i vår löpande kommunikation, har vi samlat den i tre separata delar på hemsidan:

 

Nyheter

Under denna rubrik samlas kortare notiser om vår verksamhet. Exempel är events, besök hos partners eller fotbollens övriga intressenter, deltagande i media.

 

Perspektiv

Under rullgardinen Perspektiv samlar vi material som vi försöker göra mera lättillgängligt och producera med högre tempo, för att kunna nyansera och kunskapsgrunda den löpande, offentliga fotbollsdebatten.

Här finns Omvärldsbevakning, där vi belyser fotbollsfrågor i Sverige och utomlands i artikelformat. Under denna kategori finns även våra Twitter– och Filmarkiv, samt vår Frågor & svar – vanliga frågor kring fotbollen.

 

Publicerat

Här samlar vi akademiskt material, kunskapssammanställningar samt rekommendationer och råd.

 

Utöver dessa kategorier har vi sektionerna Om oss och Ståndpunkter. Dessa uppdateras inte på samma sätt. Som namnen antyder beskriver de vår verksamhet samt några grundläggande ställningstaganden, som vägleder oss vid sidan om interna riktlinjer för vår arbetsmetodik.