Nyheter

Tre gästföreläsningar hos polisen

Under hösten har ENABLE Sverige deltagit i polisens SPT-utbildningar vid tre tillfällen.

Det har handlat om ledningsnivå, riktat mot exempelvis kommenderings- och insatschefer, samt mot supporter- respektive evenemangspolis. Innehållet kretsade som vanligt kring supporterkulturens sociala identiteter, teori om folksamlingar och kollektivt beteende, samt hur de konfliktreducerande principerna fungerar i förhållande till det. Föreläsningen är byggd på bilder, film och samtal.