Nyheter

Om VAR med Getingtorget

Vilka är argumenten för VAR? Vilka är argumenten mot? Medlemmar i BK Häcken bad oss lägga grunden för en diskussion vid ett event i Getingtorgets lokaler under tisdagen.

Vid BK Häckens årsmöte nu i vår, kommer en motion att behandlas om att föreningen ska ta ställning mot införande av VAR i svensk fotboll. För att skapa underlag för ett informerande samtal, bad den ideella organisationen Getingtorget oss att sätta samman en 30 minuters presentation av argumenten för respektive mot VAR. Tanken var att vi skulle vara så sakliga som möjligt, samt därefter delta i samtalet. Ett 30-tal Häckenmedlemmar deltog i eventet.

Sagt och gjort. Vi sökte i källor för att verkligen kunna återge sidornas hållning så rättvist som möjligt, snarare än hur vi själva uppfattat det hela. Det måste sgas att det var betydligt lättare att hitta NEJ-sidans argument, eftersom den sidan varit mera transparent och tydlig i sin argumentation än motparten. Vi kontaktade dock även några av de främsta positiva aktörerna – här ska Elitdomarklubbens ordförande Muhammed Al-Hakim ha en eloge för tillmötesgående och väldigt intressant samtal. Detta för att verkligen försöka ge den sidan en chans att nå fram.

Samtalet efteråt var initierat, engagerat – och tillåtande. I lokalen var de flesta motståndare till VAR, men det fanns några individer som var mera neutrala och framför allt en som utmanade en hel del av VAR-motståndarnas argument. Detta upplevde vi själva vitaliserade hela diskussionen och det uppskattades dessutom, så vitt vi kunde se, av samtliga närvarande.

Det antyds ibland att fotbollssupportrar inte kan ha en nyanserad diskussion om känsloladdade ämnen som VAR. Vi håller inte med. Det kan de, men precis som i alla andra sammanhang så gynnas samtalet av att man först skapar ett forum som uppmuntrar en balanserad och konstruktiv dialog.

Det lyckades Getingtorget verkligen med. Bra jobbat!