Nyheter

Polisutbildingar i mars

Under mars har ENABLE Sverige anlitats vid två tillfällen inom polisens SPT-utbildningar. Den första hölls i Halmstad med region Väst, med en grupp om ca 70 poliser som utbildades på grundnivå. Den andra i Solna med ett 20-tal poliser från hela landet på ledningsnivå.

Temat var som vanligt en kombination av motpartsperspektiv / supporterkultur samt teori om sociala identiteter / gruppdynamik, allt paketerat utifrån logikerna i Särskild Polistaktik (SPT) och de konfliktreducerande principerna (KRP).

Den här typen av möten med polisgrupper är alltid intressanta och lärorika; vi uppskattar verkligen att bli tillfrågade om deltagande.