Våren 2019 bröt den så kallade Villkorskonflikten ut, en djup konflikt mellan polisen och fotbollen om ...