Perspektiv: “Den engelska modellen”

Category
Perspektiv: "Den engelska modellen"

5. Forskningens omdöme

Det är dags att avsluta vår serie om det brittiska arbetet mot fotbollsvåld. Vi gör det ...

Read More
Perspektiv: "Den engelska modellen"

4. Åtgärderna

I svensk debatt om fotbollsproblematik, återkommer då och då kraven på ”att göra som i England”. ...

Read More
Perspektiv: "Den engelska modellen"

3. Det offentliga samtalet

Det brittiska arbetet mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar, påverkades i hög grad av hur problemen belystes i det ...

Read More
Perspektiv: "Den engelska modellen"

2. Ordnings­problem och läktar­katastrofer

“Den engelska sjukan.” “Heysel.” “Hillsborough.” Namnen väcker dramatiska associationer till de omfattande ordningsproblem och läktarkatastrofer som ...

Read More
Perspektiv: "Den engelska modellen"

1. Ett problematiskt begrepp

Begreppet ”den engelska modellen” har i svensk debatt ofta åberopats som argument för ”hårdare tag mot ...

Read More