Fotbollen & samhället

Relationen mellan fotbollen och samhället.
Hur ser relationen mellan fotbollen och omgivande samhälle ut? Vilka gemensamma utgångspunkter, mål och utmaningar finns det? Hur kan fotbollens aktörer och omgivningen samverka för gemensamt värdeskapande? Hur kan man organisera de mest utmanande gemensamma arbetsområdena - arbetet runt fotbollsevenemangen?

På området arbetar vi med tex:

 • Fotbollen och supporterkulturen som samhällsfenomen
 • Fotbollens och samhällets gemensamma premisser
  • Målsättningar; gemensamt värdeskapande
  • Kunskap, t ex om mänskliga beteenden
  • Principiellt, t ex rättsliga principer
 • Perspektiv på organisering av centrala aktörers samverkan 
 • Motpartsförståelse
  • Om fotbollsorganisationernas förutsättningar och arbete
  • Om supportersubkulturens drivkrafter och uttryck
  • Om polisens organisation och arbetsmetoder
 • Privata & offentliga aktörers (politik, media, näringsliv, kollektivtrafik) interaktion med fotbollen och  supportermiljön
 • Bidrag till en kunskapsbaserad och nyanserad offentlig debatt