Journal

See our latest Blog posts
Perspektiv

En friare fotbollsdebatt?

Diskussionerna om öppenheten och förtroendet för de förtroendevalda inom svensk fotboll, har gått varm under 2023. ...

Read More
Nyheter

Pyrosamtalen i Kalmar inställda – tills vidare?

Till helgen var det tänkt att ENABLE Sverige skulle delta i ett samtal om pyroteknikfrågan i ...

Read More
ENABLE Sverige i media

Kan Nilsson sitta kvar i UEFA?

Kan Karl-Erik Nilsson fortsätta representera svensk fotboll i UEFA:s exekutiva kommitté, efter att han röstade mot ...

Read More
Nyheter

Samtal om VAR & demokrati i Malmö

ENABLE Sverige var nyligen nere i Malmö, för att tillsammans med Malmösystrar diskutera VAR-frågan och hur ...

Read More
ENABLE Sverige i media

Om Sirius läktarkultur i SVT Uppsala

Efter att kontroverser mellan IK Sirius och delar av föreningens publik uppstått, bland annat till följd ...

Read More
Nyheter

ENABLE Sverige på Kulturhuset

Noa Bachners ”Den sista utposten” har fått mycket och välförtjänt uppmärksamhet. Den 19 september var vi ...

Read More
Nyheter

Pyrosamtal i Kalmar

Supporterunionen från Kalmar, KFFSU, sätter i oktober upp ett öppet samtal om pyroteknikfrågan, riktat till alla ...

Read More
Nyheter

Lansering av “Den sista utposten”

Den 19 september lanseras Noa Bachners “Den sista utposten” – en bok om svensk medlemsdemokratisk fotboll, ...

Read More
Perspektiv: "Ansvar eller repression"

4. Legitim repression

Kan man sätta in effektiva åtgärder mot den negativa ordningstrenden, utan att skapa det massiva motstånd ...

Read More
Nyheter

Hitta på vår hemsida

ENABLE Sverige ska kunna förhålla sig både till dagsaktuellt debattempo och forskningens tröga processer. Vår hemsida ...

Read More