Om oss

Mål­sättningar

Vad vill vi tillföra?

Svensk elitfotboll kan bara må bra om relationen med omgivande samhälle är ömsesidigt förstärkande.

ENABLE Sverige vill bidra till att fotbollen och dess intressenter kan agera tillsammans för ett gemensamt värdeskapande.

Vi vill därtill bidra till ett konstruktivt och nyanserat offentligt samtal om fotbollens samhällsnytta och utmaningar.

Svensk fotboll består av en lång rad intressenter, med ibland utmanande relationer och kolliderande intressen.

ENABLE Sverige vill bidra till utveckling av en hållbar och legitim organisation och styrning av fotbollen.

En positiv utveckling runt svensk fotboll förutsätter att atmosfären kring evenemangen upplevs som inbjudande.

ENABLE Sverige vill bidra till att att svenska elitfotbolls­evenemang ska vara välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla – för alla.

Den målsättningen delar vi med Svensk Elitfotboll och Polismyndigheten.