Perspektiv

Aktuella frågor, debatt, omvärldsanalys och nya rön om svensk eller europeisk fotboll.
ENABLE Sverige vill bidra till ett kunskapsbaserat, konstruktivt och nyanserat offentligt samtal om fotbollen och dess förhållande till lokalsamhället. Under kategorin "Perspektiv" försöker vi göra det.

Ambitionen här är att vara mera flyfotade än vår akademiska metodik normalt tillåter, samt att ibland arbeta i mera lättillgängliga format.

ENABLE Sverige vill ge perspektiv på t ex:

 • Fotbollens relation med omvärlden – lokalt och globalt

 • Fotbollens organisation, styrning och interna kultur

 • Supporterkulturens organisation, kultur och uttryck

 • Supporterkulturens påverkan på klubbar och omgivning

 • Polisens organisation, styrning och interna kultur

 • Polisens arbetsmetoder

 • Hur folksamlingar fungerar och kollektiva beteenden uppstår

 • Ömsesidig påverkan mellan fotbollen och andra centrala intressenter, tex politiken, media eller lokalt näringsliv
 • Omvärldsbevakning (Sverige och utomlands)
  • Positiva eller negativa utvecklingstrender
  • Hantering av befintliga utmaningar
  • Relevanta exempel