Perspektiv

Filmer

Delar av vårt material i filmformat.
Här presenterar vi kunskap och resonemang på viktiga områden runt fotbollen i ett komprimerat och förhoppningsvis lättillgängligt filmformat. Ambitionen är att bidra till ett kunskapsbaserat offentligt samtal och en ökad motpartsförståelse runt fotbollen.

Filmarkiv

Perspektiv på fotbollen

Fotbollen är världens största idrott. Den är tätt sammanvävd med de lokalsamhällen där den förekommer. Den påverkar och påverkas av juridiska, ekonomiska, organisatoriska, sociala och kulturella aspekter av sin omgivning. Och den kan bara må bra, om omgivande samhälle gör det. Vi ger  ett svepande perspektiv.

Miljardindustri och folkrörelse

Fotbollen är både en global underhållningsindustri, en social rörelse och en kulturyttring i lokalsamhället. Påverkan går vertikalt både formellt, ekonomiskt och kulturellt. Det påverkar den svenska fotbollens organisering, ekonomiska styrka och kulturella uttryck. Vi behöver se och förstå sambanden.

Med grova penseldrag ges en introduktion till svensk supporterkultur. Vi börjar med dess roll i samhället och fotbollen, för att sedan borra oss ned i subkulturens bakgrund, samt dess olika identiteter och normer.

1. Supporterkultur & samhället
2. Supporterkultur & fotbollen
3. Bakgrund & influenser
4. Supporteridentiteter
5. Mot Den Moderna Fotbollen
6. "Vi & dom"
7. Reflektioner

I samband med större fotbollsmatcher, samsas många olika aktörer på relativt små ytor. Missförstånd och stereotypa föreställningar om motparterna, är ett vanligt skäl till konflikt. För att motverka detta, beskriver vi här grunderna i hur polisen arbetar med folksamlingar.

1. Polisens arbete med folksamling
2. Strukturen - SPT:s tre ben
3. De konfliktreducerande
principerna (KRP)
4. Kompetenser inom SPT