Publicerat

Akademiska artiklar, kunskapssammanställningar, rekommendationer och råd.
Här samlar vi publikationer, rapporter, kunskapssammanställningar, rekommendationer och liknande material.

Vissa av dokumenten ligger på en server som tillhör Syddanske Universitet. Detta för att säkerställa stabiliteten, samt för att en av medförfattarna har sin anställning där.

Arkiv

Publicerat

“Efter Villkors­konflikten” – handlings­plan för stabil samverkan

Inför 2022 såg polisen över sina strategier och Villkorskonflikten verkade gå mot sitt slut – men vad skulle komma efter? Hur skulle nya relationskriser kunna undvikas? Uppmuntrade av bla aktörer ...

Publicerat

“ENABLE Sverige 2020”

“ENABLE Sverige 2020” beskrev ytterligare ett steg på vägen mot att förverkliga vår ambition från 2018 om att bredda vår verksamhet mot hållbarhetsperspektiv och de behov som efterfrågades från våra ...

Publicerat

Bilaga 2020: “Fördjupning och sammanhang”

Bilagan till vår översikt över arbetet runt elitfotbollen – “Fördjupning och sammanhang. Bilaga till “Arbetet runt svenska elitfotbollsevenemang – En systemöversikt 2020”. Ni hittar den här.

Publicerat

“Arbetet runt svenska Elitfotbollsevenemang” 2020

Översikten från 2019 hann knappt publiceras innan en del större omstruktureringar gjordes i arbetet runt fotbollen. Vi uppdaterade därför översikten. Organisationen och arbetet runt svenska elitfotbollsmatcher är oerhört komplext. Det ...

Publicerat

Rekommenda­tioner inför säsongen 2020

I samband med publiceringen av vår översikt över arbetet kring elitfotbollen, presenterade vi även rekommendationer till polisen, fotbollen och supportermiljön om hur man skulle kunna stärka arbetet. “Inte överraskande låg ...

Akademisk artikel

“Decidedly Frosty” – effekterna av Villkorskonflikten

Efter att Villkorskonflikten rasat under säsongen 2019, gjorde vi en akademisk granskning av effekterna. Artikeln fick namnet “Decidedly Frosty: Conflict and cooperation in the management of Swedish elite football matches” och ...

Debattartikel

“Situationen ohållbar efter avslöjandet om Björn Eriksson”

Våren 2019 bröt den så kallade Villkorskonflikten ut, en djup konflikt mellan polisen och fotbollen om hantering av evenemang. Strax efter avslöjade Expressen att RF-ordföranden och f d rikspolischefen Björn ...

Publicerat

“Providing perspective on Swedish football”

I mars 2019 gav vi ut vår rapport “Perspektiv på svensk fotboll” på engelska, under rubriken “Providing perpsective on Swedish football”. Skriften var en del av vårt deltagande i den ...

Akademisk artikel

“Swedish Supporter Liaison Officers in Action”

Hur uppfattar svenska SLO:er sin roll, dess utmaningar och dess implementering inom svensk fotboll? Efter långa studier, baserade på djupintervjuer med SLO:er i Sverige, en artikel på ämnet via Malmö ...