Akademisk artikel

“The value of Supporter Liaison Officers (SLOs) …”

Efter arbete inom ramen för ENABLE Sverige släpps nu en vetenskaplig artikel om värdet av SLO:er och supporterdialog inom svensk fotboll. Artikeln är skriven av professor Clifford Stott, med stöd av Sammy Kahn, Erik Madsen och Jonas Havelund, med titeln The value of Supporter Liaison Officers (SLOs) in fan dialogue, conflict, governance and football crowd management in Sweden. Den baseras på en rad intervjuer med bland annat SLO:er från svenska föreningar.

Ni hittar artikeln här.