Perspektiv

Omvärlds­bevakning

Kunskapsspridning, referat, reflekterande och debatterande texter.
Här publiceras omvärldsbevakning i textformat från Sverige och omvärlden. Ambitionen är att bidra med perspektiv och utveckla tankar i aktuella frågor. Exempel på innehåll är referat av olika slag samt reflekterande och debatterande texter.

Artiklar

Perspektiv

Ultras­kommunikén – viktigast sedan pandemin?

I måndags gick en ”kommuniké” ut från en lång rad grupper i den svenska läktarrörelsen: det ska vara slut på ”bengaltennis” – kastande av bengaler. Det kan tyckas självklart, men ...

Perspektiv

51%-frågan, ”Leksandsfallet” och svensk hockey

”Vårt intryck är att det finns två trender inom hockeyn, som är på väg att komma på allt tydligare kollisionskurs.” Vi bjuder på en spaning om föreningsdemokratin i svensk ishockey, ...

Perspektiv

En friare fotbollsdebatt?

Diskussionerna om öppenheten och förtroendet för de förtroendevalda inom svensk fotboll, har gått varm under 2023. Vi lyfter här några tankar kring hur det demokratiska samtalet kan vitaliseras, med utgångspunkt ...

Perspektiv: "Ansvar eller repression"

4. Legitim repression

Kan man sätta in effektiva åtgärder mot den negativa ordningstrenden, utan att skapa det massiva motstånd som uppstod mot villkorsstrategin? Svaret är sannolikt ja. Vi resonerar om tänkbara former för ...

Perspektiv: "Ansvar eller repression"

3. Längre tillträdesförbud

2,5 års avstängning för en bengalbränning – kan det vara ett exempel på de ”hårdare tag” som nu är på gång? Det finns i alla fall skäl att tro att ...

Perspektiv: "Ansvar eller repression"

2. Skärpta säkerhets­åtgärder

När ordningsläget runt fotbollen försämras, tvingar det förr eller senare fram ett svar från föreningarnas och samhällets sida, exempelvis skärpta säkerhetsåtgärder. Resultatet riskerar att bli en försämrad fotbollsupplevelse för alla ...

Perspektiv: "Ansvar eller repression"

1. “Hårdare tag” – men hur hårda?

En negativ ordningstrend. En oförmåga inom supportermiljön att självsanera. Och samhällets svar – ”hårdare tag”, ökad repression. Vi tycks vara där nu. Det är onödigt, för självsanering på svenska läktare ...

Perspektiv: "VAR och demokratistriden"

3. Vad kan rörelsen göra?

Ju längre VAR-frågan tillåts rulla vidare, desto mer riskerar förtroendet för Förbundsstyrelsen (FS) att urholkas i delar av fotbollsrörelsen. Men – om fotbollens gräsrötter upplever att deras förtroendevalda inte leder ...

Perspektiv: "VAR och demokratistriden"

2. En hållbar lösning i VAR-frågan

Det finns anledning att oroa sig över utvecklingen i VAR-frågan. Som vi uppfattar det, undergräver hanteringen förtroendet för Förbundsstyrelsen (FS) i delar av fotbollsrörelsen. Men – finns det något sätt ...