Om oss

Vår historia

Vår bakgrund - och riktning framåt.

ENABLE Sverige var från början ett projekt, inriktat på forskning om folksamlingar. Genom åren har vi utvecklats i takt med att vi mött nya utmaningar och sett nya behov runt fotbollen.
2014-2015
Grundande och finansiering

Under 2014 grundades vad som skulle bli ENABLE-projektet av Filip Lundberg Verendel, professor Clifford Stott och Jonas Havelund. Tidigt finansiellt stöd kom från bland annat Länsstyrelsen i Stockholm, men ett avgörande steg togs 2015 då Gålöstiftelsen garanterade en flerårig verksamhet.

Nationella partnerskap

En central del av vårt arbete, var de nationella partnerskap vi slöt med svensk fotboll, supportermiljö och polis. Detta lyfte tidigt vår verksamhet från att vara ”ett projekt i mängden” till att ge ENABLE en unik legitimitet inom svensk fotboll.

2014-2016
Observationer & rapport

Från 2014-2016 genomförde ENABLE en rad observationer av svenska matchevenemang, tillsammans med observationsgrupper bestående av akademiker, poliser, klubbanställda och supportrar från Sverige, Danmark och Storbritannien. Arbetet manifesterade vår kunskapssyn där akademi och praktik möts och resulterade bland annat under 2016 i en stor rapport, Publikhantering i svensk fotboll, som även gavs ut på engelska.

2017-2018
Organisationen växer

2017 expanderades organisationen, då Anders Almgren rekryterades som heltidsanställd verksamhetsansvarig och Neil Williams PhD-studier delfinasierades vid Keele University i UK.

Ombildning till ENABLE Sverige

I början på 2018 ombildades organisationen till ENABLE Sverige. Ambitionen var att ta klivet från tidsbestämt projekt till en löpande verksamhet öka den operativa närvaron hos våra partners, minska tyngdpunkten på akademisk forskning samt att på sikt utveckla vår förmåga att arbeta med ett bredare hållbarhetsperspektiv.

2019-2022
Villkorskonflikt & pandemi

Våren 2019 ställdes alla planer på ända, då den så kallade villkorskonflikten mellan polisen och fotbollen bröt ut. Denna ställde alla  förutsättningar för en positiv ordningsutveckling runt fotbollens evenemang på ända. Oredan fick en ytterligare dimension, då Covidpandemin tog fart och effektivt pausade alla evenemang i runt 1,5 år. Vi ställde om vår verksamhet för att bidra till en lösning särskilt i villkorsfrågan.

ENABLE Sverige prisade i London

I juni bar ENABLE Sveriges långa arbete tillsammans med fotbollen, supporterkulturen och polisen frukt, då vi prisades i en internationell tävling kring samverkan. Vi vann guld i Corporate Engagement Awards 2019, kategorin "Bästa sport- & fritidsprogram". Vi såg det som ett pris till hela det svenska samverkansarbetet runt fotbollen.

2022-2023
Fokus på fotbollens hållbarhet

Efter att frågorna om såväl pandemin  som villkorsstrategi lösts hösten 2021 och våren 2022, kunde vi återuppta arbetet med en ny riktning för ENABLE Sverige. Stödet från Gålöstiftelsen hade fasats ut enligt plan och ett nytt finansiellt avtal hade slutits med Svensk Elitfotboll. Våren 2023 lanserades vårt nya koncept, där vi vill fortsätta arbetet med  evenemang, folksamlingar och riskhantering, men komplettera med arbete kring exempelvis club governace, klubbidentitet och hållbarhet.