Nyheter

Corporate Engagement Award: Bästa sport- och fritidsprogram

ENABLE Sveriges samverkansmodell vann Corporate Engagement Awards 2019 i London!

Inom ENABLE Sverige är vi oerhört glada och stolta över det internationella erkännande vi fick, då vi den 12 juni 2019 tilldelades förstapris – guld – på Corporate Engagement Awards i London. Priset, Bästa sport- och fritidsprogram, ingick i kategorin Partnerships. Motiveringen tog avstamp i den ofta infekterade och känslostyrda offentliga debatten runt fotbollen och belönade den systematiska samverkansmodell vi utvecklat för att säkra ett positivt och hållbart arbete i denna miljö. I motiveringen fanns bland annat följande rader:

”Judges agreed the project identified a clear problem and worked collaboratively to deliver the solution. It had a ’fascinating methodology and [was] very well thought out, with a strategic focus,’ said one judge. Another added, ’A valuable piece of work addressing a significant issue within the footballing community in Sweden, developing best practices that can be applied in other countries to address similar issues.’”

Bland konkurrenterna i samma kategori återfanns jättar som Heineken och deras samarbete med UEFA och Champions League. Att vinna guld i med ett så starkt startfält gör oss naturligtvis särskilt stolta.

Vi vill samtidigt betona att vi även ser den svenska fotbollsmodellen och dess aktörer som mottagare av priset. Trots den senaste tidens problematiska utveckling runt fotbollen, har ENABLE Sverige alltid upplevt ett starkt engagemang från samtliga våra centrala partners. SvFF, SEF, SFSU och polisen har alla spelat viktiga roller och bidragit med kunskap i vår strategiska utveckling. Representanter för organisationerna har deltagit i konstruktiva dialoger i alla våra aktiviteter, antingen det handlat om strategiska samtal, observationer, workshops, möten, seminarier eller konferenser. Vi hoppas och tror att det vi gör tillsammans ska kunna bidra till att återställa goda arbetsrelationer runt svensk fotboll och i framtiden förebygga nya konflikter.

Ytterligare två mycket centrala partners ska ses som mottagare av priset. Den ena är Gålöstiftelsen och dess generalsekreterare Ingemar Persson, vars förtroende, uppmuntran och ekonomiska stöd har varit en förutsättning för vårt arbete, inte minst genom att tidigt garantera en flerårig finansiering. Den andra är Lundquist Srl, som under lång tid bistått oss i hållbarhets– och kommunikationsfrågor. De var bland annat ett oerhört stöd vid framtagandet av rapporten ”Perspektiv på svensk fotboll”, som var en stor anledning till att vi tilldelades CEA-utmärkelsen.

Slutligen vill vi tacka professor Clifford Stott och Keele University, Storbritannien. Clifford Stott startade, tillsammans med Filip Lundberg Verendel, vad som då var ENABLE-projektet och spelade en central roll i verksamheten från 2014 fram till vår omorganisation till ENABLE Sverige i januari 2018. Keele University har fortfarande en roll i organisationen via Neil Williams, som ingår i vår styrgrupp och vars doktorandtjänst finansieras av ENABLE Sverige och universitetet gemensamt.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment