Nyheter

SPT-utbildningar hos polisen

ENABLE Sverige hade igår åter förmånen att vara inbjudna att delta i en SPT-utbildning hos Polisen.  Vi deltog i ett pass med betoning på konfliktreducerande principer (KRP) och motpartsperspektiv. Ytterligare ett utbildningstillfälle är planerat till i mitten på februari.

Då vi talar om ”kunskapsbaserat arbete”, avser vi en kunskapsbas bestående av både teori och operativ erfarenhet. Varje möte med praktikerna inom polisen, fotbollen eller fotbollspublik – tex i utbildningssammanhang – är därför berikande även för oss.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment