Nyheter

Q&A inför framtida fotbollsdebatter

”Betalar fotbollsklubbarna för sin säkerhet? Är det rimligt att fotbollen kostar så mycket pengar? Varför finns huliganer bara runt fotbollen?” Många frågor återkommer regelbundet i debatten. ENABLE Sverige biter i några av dem.

I förra veckan tog en mycket märklig offentlig debatt fart. En bärande idé var att polisens arbete med stora evenemang som ”fotboll, konserter och festivaler”, tar resurser från brottsutredningar. Flera större nyhetsmedia och debattörer lyfte frågan. Tyvärr präglades debatten av en hel del förvirring, stereotyp förförståelse och tveksamma, outtalade premisser.

Debatten hade en specifik vinkel, men är inte ny. Tvärtom, frågorna återkommer regelbundet i offentligheten. Vi har därför tagit fram en Q&A, som vi hoppas ska kunna hjälpa intresserade samhällsdebattörer att sätta sig in mera i fotbollsfrågorna.

De frågor som är inkluderade i texten är:

 1. ”Är det rimligt att Polisens arbete med fotboll ska påverka deras förmåga att utreda brott?”
 2. ”Borde inte klubbarna betala för säkerheten?”
 3. Hur vanligt är ’läktarvåldet’?
 4. Var sker ordningsstörningar runt fotbollen?
 5. ”Borde inte klubbarna betala för polisinsatsen?”
 6. ”Är det rimligt att elitfotbollen kostar samhället så mycket pengar?”
 7. ”Kan vi inte stänga ute publiken, så slipper vi problemen?”
 8. ”Borde inte supportrarna ta ansvar för sitt beteende?”
 9. ”Varför måste fotbollsfans slåss?”
 10. ”Varför finns huliganer bara runt fotbollen?”
 11. ”Vad är lösningen på fotbollens problem”?
 12. Var kan jag läsa mer?

(EDIT: Vår Frågor och svar är utvecklad och utökad, men vi låter ovan text kvarstå).

Vi ber läsarna notera att ämnena är stora och komplexa. Vi vill därför betona att det här inte ska ses som några ”definitiva svar”, utan snarare som ett introducerande diskussionsunderlag ägnade att förstärka ett kunskapsbaserat offentligt samtal.

Om ni saknar något, eller för den delen hittar tveksamheter, så är ni välkomna att höra av er. Vi kompletterar eller justerar i mån av behov.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment