Nyheter

Almgren in i IFK Göteborgs styrelse

I samband med IFK Göteborgs årsmöte valdes vår verksamhetsansvarige, Anders Almgren, in i IFK Göteborgs styrelse.

Det nya förtroendeuppdraget redovisas här, eftersom en del av ENABLE Sveriges arbetsmodell handlar om saklighet och partsneutralitet gentemot centrala aktörer runt fotbollen. Liksom i fallet med vårt fördjupade finansiella samarbete med SEF, är det alltså en fråga om trovärdighet.

I praktiken förändrar inte uppdraget något i vårt arbete, utöver att det ytterligare förstärker bilden av ENABLE Sverige som ett exempel på svensk fotbolls vilja att ta ansvar för en trygg fotbollsmiljö och ett en positiv samexistens med lokalsamhället.

Läs mer här om ENABLE Sveriges trovärdighet.