Twitter

Villkorsfrågan: Polisens nya styrdokument ger hopp om lösning

Under hela vintern har rykten kommit och gått om hur Polisen ska hantera den så kallade villkorsfrågan framöver. Ansvariga inom myndigheten har dock avböjt kommentarer i väntan på att ett internt arbete skulle bli klart. Vilket det är nu.

Nyligen publicerades de nya styrdokument som tagits fram av Polisen och ansvariga inom NOA, den Nationella Operativa Avdelningen, som ansvarar för polisens arbete med fotbollen.

ENABLE Sverige analyserade dokumentens innehåll och kommenterade utvecklingen. Vår bedömning är att det finns utmaningar samt att inget är löst innan ord omsätts i handling – men det finns samtidigt skäl att hoppas på en positiv utveckling. Delar av materialet är hoppingivande.

Ni hittar vår analys här.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment