Nyheter

Ökat fokus på hållbarhet och “governance”

ENABLE Sverige har fått ett nytt utseende här på webben. Men det är inte det enda som förändrats under det gångna året. Efter långa förberedelser tar vi äntligen steget fullt ut mot ämnesområden som hållbarhet och ’football governance’.

 

ENABLE Sverige har traditionellt förknippats med forskning om folksamlingar samt arbete med evenemang, säkerhet och trygghet. Men det är inte frikopplat från annat som händer runt fotbollen.

Vad som händer under matchdag, är resultatet av långa processer – löpande dialog mellan klubbar, supportrar och polis, olika strategier (jämför villkorsstrategins effekter) och hur klubbarna sköts.

Den erfarenhet vi och svensk fotboll har av samordning mot gemensamma mål, strategisk planering och hantering av intressekonflikter, har inte bara med säkerhetsfrågor att göra.

De akademiska teorier som används för att förstå folksamlingar och som underlag för Särskild Polistaktik, är inte ”teorier om supportrar” eller ”teorier om ordningsstörningar”. Det är teorier om människor i grupp och om kollektiva beteenden.

Det kan användas i bredare sammanhang.

 

Hållbarhet och holism

En grundläggande förutsättning för en hållbar elitfotboll, är att dess evenemang upplevs som säkra och trygga. Men en hållbar fotboll kräver mycket mer än så. Säkerheten är därmed en del av helheten – kanske den enskilt viktigaste, men en del. Den måste existera jämte hantering av maktrelationer – exempelvis nödvändiga storheter som medlemsdemokrati och kommersialisering, eller hantering av media och offentlig debatt.

Det här väcker en rad frågor:

Vilka intressenter är relevanta? Vilka värdeskapande faktorer måste få vara konstanta (exempelvis demokratin, identitetsbärande symboler…?) och vilka kan man se som föränderliga? Hur kan vi förstärka och förtydliga den ömsesidigt positiva relationen mellan fotboll och lokalsamhälle? Hur kan det här organiseras i ett system som både kan hantera dagsaktuella frågor och fungera över tid?

Vad det handlar om, är vad som i internationella sammanhang brukar kallas football governance och club governance, där säkerheten är en del.

Igen: Det här är inget nytt för oss, det har alltid varit en del i vårt traditionella arbete. Det har alltid legat nära den kunskapsbas vi traditionellt använt, eftersom analys och organisering måste utgå från den kultur som fotbollen vilar på. Men vi förstärker vår närvaro på ämnesområdena.

Vi ser fram emot att kunna bidra bredare.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment