Evenemang & supporterkultur

Arbetet och aktörerna runt fotbollsevenemangen.
Det operativa arbetet kring fotbollens evenemang ställer krav på specialisering på en lång rad områden. Kunskapsbaserade metoder för arbete med folksamlingar är avgörande för en positiv och trygg atmosfär. Detsamma gäller normativa arbetsmetoder, för en sund subkultur.

Vi vill bidra med metodutveckling och kunskapsspridning, samt med stöd med kunskapsförmedling eller som bollplank för våra intressenter.

På området arbetar vi med tex:

 • Perspektiv på fotbollsevenemang och supporterkultur
 • Metoder för operativ samverkan polis-klubbar-supportrar
 • Särskild Polistaktik (SPT), kollektiva beteenden och supporterkultur
 • Konfliktreducerande principer (KRP) på fältet, tex operativt underlättande & kommunikation
 • Perspektiv på normativa arbetsmetoder, kring tex
  • … destruktivt språkbruk (som sexism eller rasism)
  • … inkastande av föremål
  • … vissa typer av pyroteknik (som bangers)
 • Observationer av eller perspektiv på fotbollsevenemang
 • Rådgivning och kunskapsförmedling till samtliga intressenter runt fotbollen