Governance & hållbarhet

Styrning och organisering av en fotboll för alla.
Elitfotbollen är en ovanlig bransch. Den är en hybridverksamhet - kommersiell, men inte vinstdrivande. Dess målvärden, organisatoriska lager, uppsättning av intressenter och avgörande kulturella mekanismer är sannolikt mera heterogena och komplexa än på många andra håll.

Alltihop påverkar hur fotbollen och dess klubbar styrs, samt hur relationer med omgivande aktörer bör hanteras. Vi vill bidra med kunskapsspridning och som bollplank.

På området arbetar vi med tex:

 • Förståelse av fotbollens strukturer, maktcentra och beslutsvägar
 • Football & club governance
  • Medlemsdemokratins värde, struktur och praktik
  • Klubbidentitet, publikrekrytering och kommersialisering
  • Hållbarhet som förhållningssätt och organisationsform
 • Klubb & supporterkultur – organisering av samverkan och dialog
 • Råd och stöd i klubbars relationer med intressenter, tex partners
 • Kunskapsutveckling och -spridning
 • Omvärldsbevakning – Sverige och utomlands
 • Rådgivning och kunskapsförmedling till samtliga intressenter runt fotbollen