Nyheter

“Rivalitet och samverkan” ges ut på engelska

Förra sommaren publicerades antologin ’Rivalitet och samverkan’ av ENABLE Sverige, i samarbete med främst SLO:er och aktiva supportrar inom svensk fotboll. Temat var hur supporteraktörer uppfattar sin interaktion med olika aktörer runt fotbollen: supportrars samverkan med exempelvis SEF och Polisen, liksom hur bilden av supportrar i media eller offentliga utredningar uppfattas av dem som beskrivs. Ambitionen var att ge supportermiljön en röst utanför deras normala plattformar och att bidra till förståelse av supporteridentiteter bland fotbollens andra intressenter.

Nu ges antologin ut även på engelska, under namnet ’Conflict and Collaboration’. Detta är ett led i ENABLE Sveriges ambition att bidra med perspektiv i den internationella fotbollsdebatten. Vi vet att det finns en hel del intresse ute i Europa, för den svenska synen på samverkan och dialog inom fotbollen och vi hoppas att antologin kan bidra till att möta detta intresse.

Förra sommaren publicerades antologin ’Rivalitet och samverkan’ av ENABLE Sverige, i samarbete med främst SLO:er och aktiva supportrar inom svensk fotboll. Temat var hur supporteraktörer uppfattar sin interaktion med olika aktörer runt fotbollen: supportrars samverkan med exempelvis SEF och Polisen, liksom hur bilden av supportrar i media eller offentliga utredningar uppfattas av dem som beskrivs. Ambitionen var att ge supportermiljön en röst utanför deras normala plattformar och att bidra till förståelse av supporteridentiteter bland fotbollens andra intressenter.

Nu ges antologin ut även på engelska, under namnet ’Conflict and Collaboration’. Detta är ett led i ENABLE Sveriges ambition att bidra med perspektiv i den internationella fotbollsdebatten. Vi vet att det ute i Europa finns en hel del intresse för den svenska synen på samverkan och dialog inom fotbollen. Vi hoppas att antologin kan bidra till att möta detta intresse.

Både den engelska och den svenska versionen av ’Rivalitet och samverkan’ finns för gratis nedladdning som pdf. Ni hittar dem på länkarna nedan.

Rivalitet och Samverkan

Conflict and Cooperation

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment