Publicerat

“Perspektiv på svensk fotboll”

Under 2018 genomfördes en omfattande omstrukturering av ENABLE. Vi lämnade projektformen och breddade vår verksamhet. Resultatet blev ENABLE Sverige – ett samverkans- och utvecklingsinitiativ inom svensk fotboll och början på en resa som skulle pågå i flera år. I rapporten “Perspektiv på svensk fotboll” beskrivs den första ombildningsfasen, men framför allt hur vi vill samverka med våra partners och samspela med vår omgivning.

Ni hittar rapporten här.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment