Publicerat

Category
Publicerat

“Efter Villkors­konflikten” – handlings­plan för stabil samverkan

Inför 2022 såg polisen över sina strategier och Villkorskonflikten verkade gå mot sitt slut – men ...

Read More
Publicerat

“ENABLE Sverige 2020”

“ENABLE Sverige 2020” beskrev ytterligare ett steg på vägen mot att förverkliga vår ambition från 2018 ...

Read More
Publicerat

Bilaga 2020: “Fördjupning och sammanhang”

Bilagan till vår översikt över arbetet runt elitfotbollen – “Fördjupning och sammanhang. Bilaga till “Arbetet runt ...

Read More
Publicerat

“Arbetet runt svenska Elitfotbollsevenemang” 2020

Översikten från 2019 hann knappt publiceras innan en del större omstruktureringar gjordes i arbetet runt fotbollen. ...

Read More
Publicerat

Rekommenda­tioner inför säsongen 2020

I samband med publiceringen av vår översikt över arbetet kring elitfotbollen, presenterade vi även rekommendationer till ...

Read More
Publicerat

“Providing perspective on Swedish football”

I mars 2019 gav vi ut vår rapport “Perspektiv på svensk fotboll” på engelska, under rubriken ...

Read More
Publicerat

“Perspektiv på svensk fotboll”

Under 2018 genomfördes en omfattande omstrukturering av ENABLE. Vi lämnade projektformen och breddade vår verksamhet. Resultatet ...

Read More
Publicerat

“Arbetet runt svenska Elitfotbollsevenemang” 2019

Organisationen och arbetet runt svenska elitfotbollsmatcher är oerhört komplext. Det involverar klubbar, supportrar, polis, rättsvårdandemyndigheter och ...

Read More
Publicerat

Bilaga 2019: “Fördjupning och sammanhang”

Bilagan till vår översikt över arbetet runt elitfotbollen – “Fördjupning och sammanhang. Bilaga till “Arbetet runt ...

Read More
Publicerat

“Rivalitet och samverkan” på engelska

ENABLE Sverige ger nu ut antologin “Rivalitet och samverkan” även på engelska, nu med titeln “Conflict ...

Read More