Nyheter

EFDN om “Perspektiv på svensk fotboll”

ENABLE Sveriges hållbarhetsrapport ”Perspektiv på svensk fotboll” har nu nått en internationell publik, efter att European Football for Development Network (EFDN) skrivit en artikel om den.

Vi gav ut rapporten i slutet på förra året, för att sammanfatta ENABLE-projektets arbete samt den omvandlingsprocess vi inledde i och med ombildandet till ENABLE Sverige. Efter att vi översatt den till engelska tog EFDN upp den på sin hemsida.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment