Nyheter

ENABLE Sverige i debatten om villkorsgivning

ENABLE Sverige har den senaste tiden agerat offentligt i konflikten om villkorsskrivning, på ett sätt som vi i liknande situationer ofta undviker. Här sätter vi det i sitt sammanhang.

Enligt ENABLE Sveriges kommunikationspolicy, strävar vi normalt efter att i första hand bidra till samtalet om svensk fotboll i direktkommunikation med våra partners (fotbollen, supportermiljön och Polisen). Detta gäller i synnerhet vid pågående konflikt eller i direkt anslutning till incidenter. De senaste veckorna har vi emellertid agerat offentligt på ett sätt som vi inte brukar göra. Exempel är twittertrådaruttalanden i Expressen samt deltagande i podden Vårt blåa lag och deras serie om ”Fotbollen och Polisen”, där vi resonerat om den pågående debatten om villkorsskrivning.

Att vi den här gången valt en mera offentlig kommunikation ligger i linje med ett av ENABLE Sveriges huvudsyften: att försöka bidra till en mera nyanserad och kunskapsbaserad debatt.

Vad är det den här frågan handlar om? Hur ser kunskapsläget ut? Vilka effekter kan vi tänka oss att Polisens aktuella strategi kring villkorsskrivning kan få? Vilka olika perspektiv kan man lägga an på frågan?

I den allvarliga situation som uppstått, där positionerna framför allt mellan Polisen och supportermiljön låste sig i ett extremt polariserat läge och man kunde vänta sig en snabb utveckling i negativ riktning, ansåg vi att vi den här gången måste agera mera offentligt.

Att vi tar ställning i sakfrågor, betyder dock inte att vi frångår vår ambition om att vara partsneutrala. Vi försöker se och förstå frågorna från alla parters perspektiv. Men utifrån den kunskapsbas vi arbetar med måste vi också kunna bedöma, tolka och uttala oss om den aktuella situationen.

Det är vad vi gör i nuvarande situation. Detta sagt med förhoppning om att alla parter gör vad de kan för att hitta tillbaks till en fungerande samverkan. Det är i tillsammans, i direkta samtal mellan Polisen och fotbollens aktörer, som den här frågan kan lösas.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment