Nyheter

BRÅ om “Trygg Fotboll i Göteborg”

BRÅ skriver idag på sin hemsida om samverkansprojektet Trygg fotboll i Göteborg (TFG), som ENABLE Sverige projektledde under 2018. TFG syftade till att förbättra och fördjupa den lokala samverkan mellan fotbollen (IFK Göteborg i TFG:s fall), Polisen samt Göteborgs Stad. Ett delmål var att utveckla metoder för att arbeta förebyggande för säkerhet och trygghet. Projektet medförde en lång rad lärdomar, bland annat vikten av en formaliserad arbetsmodell och utgångspunkt från en gemensam lägesbild.

Texten är baserad på TFG-utvärderingen från Malmö Universitet (gjord av Manne Gerell och Erik Madsen), samt på samtal med oss inom ENABLE Sverige.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment