Twitter

Dålig visitation orsak till pyroteknik på svenska läktare?

Det finns många föreställningar om varför det ibland förekommer ordningsstörningar runt fotbollen eller hur säkerhetsarbete runt svensk fotboll fungerar. Det här är inte konstigt. Men det innebär att när företrädare för de aktörer som arbetar med frågorna uttalar sig offentligt, då bör de vara noggranna och nyanserade.

Det för oss till dagens utspel från Caroline Falk vid Polisens Rättsavdelning.

Falk är en av de tjänstekvinnor som arbetar med den så kallade villkorstillämpningen. I Fotbollskanalen förklarade hon behovet av de ifrågasatta visitationsvillkoren, med att pyroteknikanvändningen beror på att klubbarnas visitation ”utförs i huvudsak inte noggrant nog”.

Det här är ett mycket tveksamt uttalande. Vi känner inte till något som talar för att det stämmer, på en generaliserbar nivå. Faktum är att inte ens myndighetens sakkunniga håller med Falk.

Läs vår Twittertråd på ämnet här.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment