ENABLE Sverige i media

Om villkorskonfliktens bakgrund

DN har idag publicerat en lång och läsvärd artikel om årets villkorskonflikt. Artikeln tar avstamp i James Montagues nya bok om europeiska ultras – ”1312” – och hans besök i Sverige i somras. Det beskrivs hur han kom med en förväntan om att möta ett omtalat, dialoginriktat arbetssätt, men istället möttes av tysta läktarprotester och konflikt.

Därifrån redogör artikeln för situationens bakgrund och låter flera röster komma till tals. Exempel är polisens Ulf Johansson och Fredrik Brokopp, SvFFs Per Eliasson, DIFs Mats Jonsson och MFFs SLO Pierre Nordberg. Vi själva förklarar bland annat vissa sociala mekanismer som brukar ligga till grund för kunskapsbaserat arbete runt folksamlingar, samt som kan förklara exempelvis radikalisering eller uppkomst av ordningsstörningar.

Artikeln ger en översikt över konfliktens bakgrund, ett intressant yttre perspektiv via Montague och en avslutande blick mot framtiden. Vi rekommenderar den.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment