Nyheter

ENABLE Sverige på Youtube

Under dagen släpptes en kortfilm framtagen av ENABLE Sverige, som belyser delar av den så kallade villkorsfrågan. Detta innebar samtidigt en lansering av en ny kommunikationsplattform för oss: en ny youtube-kanal. Prenumerera gärna!

Anledningen till att vi tar det här steget, är att vi vill öka tillgänglighet och spridning i det informationsmaterial vi tar fram. För många är det lättare att ta in återberättad information med visuellt stöd, än att behöva läsa långa texter. Vi vill helt enkelt möta det och därigenom bli mer effektiva i arbetet för en kunskapsbaserad debatt om arbetet för en trygg och säker svensk fotboll.

Vår ambition är att kunna arbeta brett med det här formatet och dessutom använda det förhållandevis snabbt när vi ser en möjlighet. Vi har därför behållit produktionen internt. Även om vårt huvudfokus alltid ligger på innehållet, så hoppas vi kunna utveckla kvalitén på produktionen över tid.

Ni hittar dagens kortfilm nedan. I morgon, tisdagen 10 november, kommer en längre version där hela analysen framgår.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment