Nyheter

Utbildning av Romeopoliser

Under gårdagen deltog ENABLE Sverige på nytt i en av Polisens utbildningsinsatser för personal som arbetar inom konceptet Särskild Polistaktik (SPT). Den här gången gällde det civila gripare, ofta kallade Romeopoliser.

Utbildningen kombinerar teori om folksamlingar och kunskap om supporterkulturen med genuin kännedom om omständigheterna på fältet. Den byggs utifrån myndighetens egna taktiska begrepp – som SPT och de konfliktreducerande principerna (KRP). Viktiga pedagogiska inslag är visuellt stöd genom bilder och filmer samt gruppdiskussioner där reflektioner görs både kring utbildningens innehåll och deltagarnas syn på sin egen roll som poliser.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment