Nyheter

Internt utvecklingsarbete

I och med pandemins utbrott och restriktionernas införande vårvintern 2020, tvärstannade fotbollen. Arenorna lades öde. Så – hur har vi använt tiden?

För det första har vi förstås försökt bedriva vår vanliga verksamhet så gott vi kunnat. Vi har fortsatt följa villkorsfrågans utveckling (ex här) och fortsatt försöka finnas till hands för partners, såväl polis (ex här och här) som fotbollen (ex här).

Vid sidan om det har vi, tillsammans med Svensk Elitfotboll (SEF), fört en dialog om att säkra ENABLE Sveriges finansiella framtid. I och med avtalet med SEF, är första fasen i detta arbete avklarat. Ambitionen är att skapa fler finansiella partnerskap även med andra aktörer.

Slutligen har vi arbetat vidare med de senaste årens stora interna arbetsområde: hållbarhetsområdet, utifrån en bredare ingång än den vi traditionellt arbetat med (dvs med fokus på samverkan, säkerhet och trygghet kring matchevenemang och folksamlingar). Vår ingång i hållbarhetsarbetet är att hållbarheten måste börja med en medvetenhet om en organisations identitet och uppdrag, genomsyra hela dess organisation och alltså finnas med i varje beslutsprocess och varje kommunikativ ansats.

Lätt att säga – men det ställer höga krav både på analysen av den egna organisationen och dess verksamhet. Så, hur omsätter man det här i praktiken? Vi hoppas kunna bidra med perspektiv på det där inom kort. Vi återkommer på ämnet.

Comments

There are no comments yet.

Leave a comment