Nyheter

Om vår tystnad i villkorsfrågan

Uppmärksamma Twitterföljare har uppmärksammat att vi under en tid inte kommenterat villkorsfrågan, som tyvärr dragit i gång igen. Vi ska kommentera det – och det faktum att det kommer att förändras.

Tystnaden har varit ett medvetet val. Orsaken är att vi tror att infekterade frågor ofta bäst löses i direktkommunikation, medan publik sådan kan försvåra processen. Då positiva signaler kommit från NOA, har vi velat ge direktkommunikationen en chans.

Nu har dock samma villkorstyper som tillämpades 2019, använts på flera håll i landet. Följden har blivit att konflikten på nytt exploderat. Läget efter flaggförbudet i Uppsala, gör att vi kommer återuppta våra kommentarer om utvecklingen inom kort.

Notera att vi inte ändrat ståndpunkt i övrigt. Vi anser fortfarande att:

  • Vägen framåt är samverkan mellan polis och fotboll.
  • NOAs långsiktiga ambition måste ges en chans.
  • Den orimliga villkorsgivningen måste upphöra, för att möjliggöra nämnd samverkan.
Comments

There are no comments yet.

Leave a comment